Gedragsproblemen bij het paard

Het is wel bekend dat paardeneigenaren sneller van hun paard ‘af willen’ wanneer het paard gedragsproblemen vertoont,  veel meer dan wanneer het paard last heeft van andere medische klachten. Gedragsproblemen bij paarden leiden vaak tot een verstoring in de relatie met mensen. Dit kan tot frustratie of angst leiden bij de paardeneigenaar en tot onnodig leed bij het paard, terwijl dit probleem vaak effectief te behandelen dan wel te voorkomen is.

Voorbeelden van gedragsproblemen bij paarden die behandeld kunnen worden

 • Agressie tegen mensen of andere paarden
 • Pathologische angst zoals verlatingsangst, angst in bepaalde situaties bv vuurwerk, vliegtuigen, ballonnen, verkeer enz., schrikachtig gedrag of overige problemen
 • Dwangmatige/ compulsieve gedragingen o.a. kribbebijten, luchtzuigen, ijsberen, hoofdschudden en weven
 • Zelfmutilatie (paard bijt zichzelf tot bloedens toe)
 • Weerstand in omgaan in de stal/ onder zadel/ voor de kar bijv. staken, steigeren, bokken, wegrennen, schoppen/schrappen enz.
 • Voortplantingsproblemen: libido, impotentie, niet willen dekken, hengsten gedrag en extreem hengstigheid gedrag
 • Trailerlaad problemen of problemen in de trailer onderweg

Consult

Consult gedragsgeneeskunde voor paarden

Vanwege de complexe aard van gedragsproblemen en de vereiste betrokkenheid en inzet van de eigenaar bij de therapie kosten consulten gedragsgeneeskunde veel tijd, in de regel 3 uur. Tijdens dit consult wordt een uitgebreid op maat gemaakt behandelplan voor uw paard opgesteld. Daarbij is er soms ook sprake van een noodzakelijke vervolgbehandeling (controle consulten) om de ingezette therapie te evalueren en zo nodig aan te passen.

Om een afspraak te maken verzoeken we u vriendelijk om eerst een vragenlijst in te vullen Paard Eerste Consult. U kunt hiervoor contact opnemen via ons contactformulier

De vragenlijst bevat vragen over de achtergrond van het dier (de herkomst van het dier, medische achtergrond, dagelijkse routine informatie over de samenstelling van de familie en andere dieren die bij de familie horen, een korte samenvatting van zijn/haar gedragsproblemen en overige achtergrond informatie). Het is niet de bedoeling om uitgebreid te vertellen over de gedragsproblemen. Dit wordt in het consult uitgevraagd. U kunt de ingevulde vragenlijst terug sturen naar gedragsgeneeskunde@edz-nieuwegein.nl. Mocht u filmpjes of foto's van uw paard hebben, stuur ze dan ook mee.

Als de vragenlijst door ons ontvangen is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een consult gedragsgeneeskunde in te plannen. Mevr. Jonckheer/ SIO komt op de locatie waar uw paard(en) staat/staan.

Tijdens de consultatie zal de ingevulde vragenlijst met u worden doorgenomen en waarop nog verder wordt doorgevraagd. Tevens zal een gedetailleerde anamnese worden afgenomen. Vervolgens zal het paard in zijn omgeving/situatie worden bekeken waar hij/zij het ongewenste gedrag vertoont. Indien nodig, wordt daarna een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Het hele bezoek zal 3 uur in beslag nemen. Op basis van alle verzamelde informatie wordt een diagnose gesteld met daarbij een therapieplan. 

Eerste consult

Tijdens het consult zal het volgende gedaan worden:

 • Een gedetailleerde anamnese afnemen over het gedrag en de medische geschiedenis van uw paard(en) om het probleem diep te kunnen doorgronden.
 • Zo nodig een lichamelijk onderzoek uitvoeren en eventueel andere noodzakelijke aanvullende diagnostiek bespreken.
 • Eén of meerdere diagnoses gedragsgeneeskunde stellen.
 • Een behandelplan voor u opstellen waarin u richtlijnen ontvangt over de eventueel noodzakelijke medicatie die nodig is om de angst of impulsiviteit bij uw paard te verminderen, hulpmiddelen en technieken om het gedrag van uw paard te kunnen beïnvloeden en aanbevelingen om omgevingsfactoren aan te passen.

Controle consult

Na een eerste consult gedragsgeneeskunde zullen meestal controle consulten van 1 uur noodzakelijk zijn om de ingezette therapie te evalueren en zo nodig aan te passen. Het eerste controle consult moet plaatsvinden binnen 2 maanden nadat het eerste consult gedragsgeneeskunde heeft plaatsgevonden. Meestal zijn 1-3 controle consulten gebruikelijk.

Consulten gedragsgeneeskunde voor paarden vinden plaats bij het paard op stal (op de locatie waar het paard gehouden wordt). Indien wenselijk/ nodig kan dit ook in overleg bij een paardenkliniek.

Telefonisch consult

Duur: max. 7-15 minuten

Deze consulten worden alleen aangeboden voor cliënten die al een paard in behandeling hebben bij de poli gedragsgeneeskunde. Een telefonisch consult is niet mogelijk als de specialist of de SIO het dier langer dan 6 maanden geleden heeft gezien. Deze consulten zijn geschikt voor cliënten die de vooruitgang van hun paard willen bespreken (hierbij is gebruik van het logboek en beeldmateriaal wenselijk) een paar korte vragen hebben, onzeker zijn of niet kunnen wachten tot het controle consult. Deze consulten zijn zeer geschikt voor cliënten die net langs geweest zijn voor hun eerste consult of controle consult. Deze consulten zijn efficiënt en leveren sneller vooruitgang aan de patiënt.

Communicatie

Voortgang en ontwikkeling wordt uitsluitend in telefonische consulten en/ of controle consulten met u besproken. NB: Er zal niet via email gecommuniceerd worden. Email is uitsluitend bedoeld om documenten te versturen w.o. logboeken en/ of beeldmateriaal.

Media

Interviews en artikelen

 • Hebben paardenmarkten nog toekomst? Interview met Valerie Jonckheer door Sabine Timman voor de Hippische Ondernemer op 22 november 2022. 
 • Vuurwerkangst bij paardenInterview met Valerie Jonckheer door Aimée de Rooij voor de Paard en Gezondheid Podcast op 30 oktober 2022.
 • Vuurwerkangst bij paardenVraag en Antwoord. Artikel gebaseerd op Podcast met Valerie Jonckheer in Hoefslag nummer 15, pagina 9, 2022.
Terug naar Veterinaire Gedragsgeneeskunde