Gedragsproblemen bij de kat

Wist u  dat katten ook aan verlatingsangst en geluidsfobieën (extreem bang voor bepaalde geluiden) net zoals honden kunnen leiden?

Voorbeelden van typische gedragsproblemen

 • Agressie naar mensen, katten of overige dieren 
 • Pathologische angst zoals verlatingsangst, onweer/vuurwerkangst, angst in bepaalde situaties 
 • Dwangmatig gedrag 
 • Depressie-achtige verschijnselen 
 • Binnenshuis urineren, defeceren of sproeien  
 • Dementie gerelateerde problemen 
 • Hyperesthesie en zelfmutilatie  

Consult

Eerste consult

Vanwege de complexe aard van gedragsproblemen en de vereiste betrokkenheid en inzet van de eigenaar bij de therapie kosten consulten gedragsgeneeskunde veel tijd. In de regel neemt het eerste consult voor katten 110 tot 140 minuten in beslag. Aan de hand van het aantal en de ernst/duur van de problemen wordt de duur van het consult bepaald door het Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein. Voor katten hebben wij een aparte polikamer, omdat zij de geur van honden als stressvol kunnen ervaren.

Soms zal aanvullende diagnostiek (zoals bloedonderzoek of het maken van echo’s of foto’s) aanbevolen worden. Soms kunnen deze op de zelfde dag plaatsvinden en soms moeten ze apart ingepland worden. Er zijn extra kosten aan gebonden. 

De SIO (mevr. Reifler) en/of Specialist (mevr. Jonckheer) voeren de consulten uit. Een deel van het consult kan door de paraveterinair gedragsgeneeskunde uitgevoerd worden. 

Tijdens het consult zal het volgende gedaan worden: 

 • De antwoorden op de ingevulde vragenlijst bespreken. 
 • Een specifieke anamnese (gedetailleerde vragenlijst) van het gedragsprobleem afnemen. 
 • Het gedrag van de kat observeren en analyseren. 
 • Een algemeen lichamelijk onderzoek uitvoeren (indien nodig) 
 • Een diagnose vaststellen. 
 • Een uitgebreid op maat gemaakt behandelplan voor de kat opstellen. 
 • Methoden om de vooruitgang van de kat te meten bespreken. 

Type 1

Duur: 110 minuten

Dit consult is niet geschikt voor katten die agressie vertonen tegen mensen, katten of andere diersoorten. Dit geld ook voor dieren die agressie als gevolg van angst vertonen, bijvoorbeeld grommen / bijten uit angst. Als het geconstateerd wordt dat de kat toch een agressieprobleem heeft dan zal het agressieprobleem in een ander consult behandeld moeten worden.

Type 2

Duur: 140 minuten

Dit consult is voor katten die komen vanwege een agressie (grommen, happen, snauwen, bijten) probleem tegen mensen, katten of andere diersoorten of die meerdere gedragsproblemen of overige medische problemen hebben.

Type 3

Duur: 170 minuten

Dierenarts/Paraveterinair: Specialist (mevr. Jonckheer) of SIO (mevr. Reifler). Een deel van dit consult kan door de  paraveterinair gedragsgeneeskunde uitgevoerd worden.

Dit consult is voor katten die komen vanwege een agressie (grommen, happen, snauwen, bijten, vechten) probleem tegen kat(ten) in hun eigen gezin. Of voor katten die meer dan 5 keer een mens of dier hebben gebeten of die meerdere gedragsproblemen of overige medische problemen hebben.

Soms zal aanvullende diagnostiek zoals bloedonderzoek of het maken van echo’s of foto’s aanbevolen worden (hier zijn extra kosten aan gebonden en zal extra tijd kosten)

Controle consult 

Duur: 25-110 minuten

Dierenarts/Paraveterinair: Specialist (mevr. Jonckheer) of SIO (mevr. Reifler). Een deel van dit consult kan door de  paraveterinair gedragsgeneeskunde uitgevoerd worden.

Na een eerste consult Gedragsgeneeskunde zullen meestal controle consulten van 50 minuten noodzakelijk zijn om de ingezette therapie te evalueren en zo nodig aan te passen. Voor dieren met complexere problemen zal een controle consult van 80 minuten nodig zijn. Voor patiënten die al lang in behandeling zijn en die stabiel zijn, zijn consulten van 25 minuten gebruikelijk. Mevr. Jonckheer of de SIO (mevr. Reifler) geeft het type vervolg consult door aan de eigenaren en ook aan de balie. Het eerste Controle consult moet plaatsvinden binnen 6 maanden na het Eerste consult gedragsgeneeskunde heeft plaatsgevonden. Meestal zijn 3 – 4 controle consulten in het eerste jaar gebruikelijk.

Het is ook mogelijk om gedurende het behandeltraject een Controle consult (doorgaans controle van 25 minuten, maar kan ook langer indien overeengekomen) via videobellen te hebben afhankelijk van de te behandelen onderwerpen.

Telefonisch consult

Duur: max. 7-15 minuten

Dierenarts/ Paraveterinair: Specialist (mevr. Jonckheer), SIO (mevr. Reifler) of paraveterinair gedragsgeneeskunde.

Deze consulten worden alleen aangeboden voor cliënten die al een kat in behandeling bij de poli gedragsgeneeskunde hebben. Een telefonisch consult is niet mogelijk als de specialist of de SIO (mevr. Reifler) het dier langer dan 6 maanden geleden heeft gezien. Deze consulten zijn geschikt voor cliënten die de vooruitgang van hun dier willen bespreken (hierbij is gebruik van het logboek en beeldmateriaal wenselijk) een paar korte vragen hebben, onzeker zijn of niet kunnen wachten tot het controle consult. Deze consulten zijn zeer geschikt voor cliënten die net langs geweest zijn voor hun eerste consult of controle consult. Deze consulten zijn efficiënt en leveren sneller vooruitgang aan de patiënt.

Communicatie

Voortgang en ontwikkeling wordt uitsluitend in telefonische consulten en/ of controle consulten met u besproken. NB: Er zal niet via email gecommuniceerd worden. Email is uitsluitend bedoeld om documenten te versturen w.o. logboeken en/ of beeldmateriaal.

Formulier eerste consult
Formulier controle consult

English speaking clients

The specialist is a native English speaker and most staff members speak good English. Thus although you may communicate with us in English and we will do our best to speak English to you, it’s important to remember that all written documentation including your report and all information sheet etc., will be in Dutch. 

It is your responsibility to ensure that you have understood all information supplied on the website or otherwise given to you by our animal hospital, even if in Dutch.Your animal must be a patient from a veterinarian who practices in the Netherlands. You must provide us with a referral letter and a patient file from a veterinarian who practices in the Netherlands.''

Meer informatie

Vuurwerkangst bij hond en kat

Voor dierenartsen: lees advies, behandeling en preventie over vuurwerkangst bij honden en katten.

Kijkje in de poli

Voor katten hebben wij een aparte polikamer, omdat zij de geur van honden als stressvol kunnen ervaren.

 • Angststoornis bij kat Kima
 • Bloedafname op een diervriendelijke manier

Angststoornis bij kat Kima

Onlangs is deze prachtige kat Kima bij ons langs geweest. Alhoewel Kima dol op mensen is, is zij - ondanks super veel inzet van haar top eigenaar - verdacht van een angststoornis. Kima had geen zin om uit het waterbakje te drinken, nee hoor, dat kan natuurlijk alleen uit de kraan als je een kat bent! Typisch! We wilden Kima’s baas leren hoe hij de aandachtsoefening kon doen – want hij wil er graag alles aan doen om Kima te helpen - maar Kima wist “zit” nog niet. Eerst dat snel aangeleerd en vervolgens aan de slag gegaan met de aandachtsoefening. De aandachtsoefening (en zit) is even makkelijk om aan te leren als bij een hond - mits de kat niet op dat moment gestrest is. Wij waren Kima’s pols aan het meten maar daar had Kima geen belangstelling voor. Met een beetje super, duper lekker voer konden wij het wel proberen! 

 

kat kima

Bloedafname op een diervriendelijke manier

Bloedafname op een diervriendelijke manier  

Bloedonderzoek is van belangrijke waarde in de veterinaire gezondheidszorg. Alleen is het voor veel dieren waaronder katten, een handeling die zij spannend en/ of onprettig kunnen vinden.  

Een hoge mate van spanning en angst bij de kat kan ertoe leiden dat het fysiek onderzoeken van de kat bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt.  

In de volgende informatiefilm laten wij zien op welke manier er op een diervriendelijke manier bloed kan worden afgenomen bij een kat. 

 

Lees hier artikelen over gedragsgeneeskunde
Terug naar Veterinaire Gedragsgeneeskunde