Gedragsproblemen bij de hond

Voorbeelden van typische gedragsproblemen

 • Agressie naar mensen, honden of overige dieren 
 • Pathologische angst zoals verlatingsangst, onweer/vuurwerkangst, angst in bepaalde situaties 
 • Dwangmatig gedrag / obsessieve compulsieve dwangstoornis (OCD) 
 • Depressie-achtige verschijnselen 
 • Hyperactiviteit bij honden 
 • Dementie gerelateerde problemen

Politie en militaire honden

In sommige gevallen is het wenselijk werkhonden zoals politie- of militaire hond(en) in zijn of haar eigen omgeving te zien. Geef bij het maken van een afspraak s.v.p. duidelijk aan of het over een politie- of militaire hond(en) gaat. 

Agressieve honden

Sommige honden komen op consult omdat zij agressief zijn naar mensen of andere dieren. Deze honden zijn ook van harte welkom bij Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein. Alhoewel het soms lijkt dat een hond niet bang is, komt agressie bijna altijd voort uit angst. Tijdens het consult wordt er gekeken wat de oorzaak van het gedrag is door de hond te observeren en een volledige anamnese af te nemen. Uw hond wordt niet blootgesteld aan kunsthonden, poppen, nephanden of paraplu’s tijdens het consult. Deze gedragstesten leveren te veel stress en te weinig nuttige informatie op bij een angstige of agressieve hond en worden nooit gebruikt of aangeraden door mevr. Jonckheer.

Agressieve honden in huis 

Soms komt het voor dat twee of meer honden in een huishouden agressief zijn naar elkaar en waarbij de expertise van mevr. Jonckheer wordt geraadpleegd. Ons advies is dan een afspraak te maken bij mevr. Jonckheer voor een consult gedragsgeneeskunde voor deze hond(en).

Het is afhankelijk van of de ‘slachtoffer’ hond wel of geen gedragsprobleem heeft of deze hond ook op consult komt. Indien wel (dat kan dus ook een ander probleem zijn dan agressief gedrag) dan raden wij aan deze hond op een apart consult te laten komen voor verdere hulp.

Ook heeft het Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein de mogelijkheid om honden - indien spoed en die reeds onder behandeling zijn bij de poli veterinaire gedragsgeneeskunde - op te nemen in onze spoedkliniek. Er zal uiteraard eerst worden afgestemd wat mogelijk en wenselijk is bij dergelijke spoedvragen.

In beslag genomen honden

Mevr. Jonckheer kan in beslag genomen honden voor het Openbaar Ministerie of gemeentes onderzoeken en advies geven. Assessments zijn altijd objectief en worden op een diervriendelijk, ethisch verantwoord manier uitgevoerd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Consult

Eerste consult 

Vanwege de complexe aard van gedragsproblemen en de vereiste betrokkenheid en inzet van de eigenaar bij de therapie kosten consulten gedragsgeneeskunde veel tijd. In de regel neemt het eerste consult voor honden 110 tot 170 minuten in beslag.  Aan de hand van het aantal en de ernst/duur van de problemen wordt de duur van het consult bepaald door het Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein. Soms zal aanvullende diagnostiek (zoals bloedonderzoek of het maken van echo’s of foto’s aanbevolen worden) of bij honden met agressieproblemen het opstellen van een risico-analyse aanbevolen worden. Soms kunnen deze op de zelfde dag plaatsvinden en soms moeten ze apart ingepland worden. Er zijn extra kosten aan gebonden. Provocatie tests met paraplu’s poppen, nep handen of nep dieren worden niet uitgevoerd tijdens consulten. 

SIO (mevr. Reifler) en/of Specialist (mevr. Jonckheer) voeren de consulten uit. Een deel van het consult kan door de paraveterinair gedragsgeneeskunde uitgevoerd worden.

Tijdens dit consult zal het volgende gedaan worden:

 • De antwoorden op de ingevulde vragenlijst bespreken.
 • Een specifieke anamnese (gedetailleerde vragenlijst) van het gedragsprobleem afnemen.
 • Het gedrag van de hond observeren en analyseren.
 • Een algemeen lichamelijk onderzoek uitvoeren (indien nodig)
 • Een diagnose vaststellen.
 • Een uitgebreid op maat gemaakt behandelplan voor de hond opstellen.
 • Methoden om de vooruitgang van de hond te meten bespreken.

Type 1

Duur: max 110 minuten

Dit consult is niet geschikt voor honden die agressie vertonen tegen mensen, honden of andere diersoorten. Dit geld ook voor dieren die agressie als gevolg van angst vertonen, bijvoorbeeld grommen / bijten uit angst. Als het geconstateerd wordt dat de hond toch een agressieprobleem heeft dan zal het agressieprobleem in een ander consult behandeld moeten worden.

Type 2

Duur: max 140 minuten

Dit consult is voor honden die komen vanwege een agressie (grommen, happen, snauwen, bijten) probleem tegen mensen, honden of andere diersoorten of die meerdere gedragsproblemen of overige medische problemen hebben.

Type 3

Duur: max 170 minuten

Dit consult is voor honden die komen vanwege een agressie (grommen, happen, snauwen, bijten, vechten) probleem tegen hond(en) in hun eigen gezin. Of voor honden die meer dan 5 keer een mens of dier hebben gebeten of die meerdere gedragsproblemen of overige medische problemen hebben.

 

Controle consult 

Duur: 25-110 minuten

Dierenarts/Paraveterinair: Specialist (mevr. Jonckheer) of SIO (mevr. Reifler). Een deel van dit consult kan door de  paraveterinair gedragsgeneeskunde uitgevoerd worden.

Na een eerste consult Gedragsgeneeskunde zullen meestal controle consulten van 50 minuten noodzakelijk zijn om de ingezette therapie te evalueren en zo nodig aan te passen. Voor dieren met complexere problemen zal een controle consult van 80 minuten nodig zijn. Voor patiënten die al lang in behandeling zijn en die stabiel zijn, zijn consulten van 25 minuten gebruikelijk. Mevr. Jonckheer of de SIO (mevr. Reifler) geeft het type vervolg consult door aan de eigenaren en ook aan de balie. Het eerste Controle consult moet plaatsvinden binnen 6 maanden na het Eerste consult gedragsgeneeskunde heeft plaatsgevonden. Meestal zijn 3 – 4 controle consulten in het eerste jaar gebruikelijk.

Het is ook mogelijk om gedurende het behandeltraject een Controle consult (doorgaans controle van 25 minuten, maar kan ook langer indien overeengekomen) via videobellen te hebben afhankelijk van de te behandelen onderwerpen.

Telefonisch consult

Duur: max. 7-15 minuten

Dierenarts/ Paraveterinair: Specialist (mevr. Jonckheer), SIO (mevr. Reifler) of paraveterinair gedragsgeneeskunde.

Deze consulten worden alleen aangeboden voor cliënten die al een hond in behandeling bij de poli gedragsgeneeskunde hebben. Een telefonisch consult is niet mogelijk als de specialist of de SIO (mevr. Reifler) het dier langer dan 6 maanden geleden heeft gezien. Deze consulten zijn geschikt voor cliënten die de vooruitgang van hun dier willen bespreken (hierbij is gebruik van het logboek en beeldmateriaal wenselijk) een paar korte vragen hebben, onzeker zijn of niet kunnen wachten tot het controle consult. Deze consulten zijn zeer geschikt voor cliënten die net langs geweest zijn voor hun eerste consult of controle consult. Deze consulten zijn efficiënt en leveren sneller vooruitgang aan de patiënt.

Communicatie

Voortgang en ontwikkeling wordt uitsluitend in telefonische consulten en/ of controle consulten met u besproken. NB: Er zal niet via email gecommuniceerd worden. Email is uitsluitend bedoeld om documenten te versturen w.o. logboeken en/ of beeldmateriaal.
 

Formulier eerste consult
Formulier controle consult

English speaking clients

The specialist is a native English speaker and most staff members speak good English. Thus although you may communicate with us in English and we will do our best to speak English to you, it’s important to remember that all written documentation including your report and all information sheet etc., will be in Dutch. 

It is your responsibility to ensure that you have understood all information supplied on the website or otherwise given to you by our animal hospital, even if in Dutch.Your animal must be a patient from a veterinarian who practices in the Netherlands. You must provide us with a referral letter and a patient file from a veterinarian who practices in the Netherlands.

Lees meer over het onderzoek (EN)

Onderzoek invloed van lockdown

Onderzoek Invloed van de lockdown op gedrag van honden. Valerie Jonckheer doet mee aan het internationale onderzoek van Dr Karen Overall (Universiteit Prince Edward Island).

Meer informatie

Vuurwerkangst bij hond en kat

Voor dierenartsen: lees advies, behandeling en preventie over vuurwerkangst bij honden en katten.

Kijkje in de poli

 • Bloedafname op een diervriendelijke manier
 • Muilkorftraining – Maak de muilkorf plezierig
 • Preventie consult voor puppy's voor Cooper
 • Angststoornis bij hond Boyco
 • Mutt Muffs en Doggles bij Chicco
 • Ademhalingsoefening bij de hond

Bloedafname op een diervriendelijke manier

Bloedafname op een diervriendelijke manier 

Bloedonderzoek is van belangrijke waarde in de veterinaire gezondheidszorg. Alleen is het voor veel dieren een handeling die zij spannend vinden en/ of onprettig. 

In de volgende informatiefilm laten wij zien op welke manier er op een diervriendelijke manier bloed kan worden afgenomen bij een hond.

 

Muilkorftraining – Maak de muilkorf plezierig

Muilkorftraining – Maak de muilkorf plezierig 

Soms is het nodig om een hond een muilkorf aan te leren en te leren dragen ter voorkoming van ongewenst gedrag en om veiligheidsredenen. 

Het schrikt eigenaren soms af om hun hond een muilkorf te laten dragen om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat zij in de veronderstelling zijn dat een muilkorf onaangenaam voor hun hond is. 

Wanneer een muilkorf goed op maat is voor de hond, met geduld en volgens onderstaande methode wordt aangeleerd kan de muilkorf plezierig worden gemaakt voor de hond en kan hij het zonder problemen dragen.  

Preventie consult voor puppy's voor Cooper

Cooper, een Friese Stabij van 12 weken oud, kwam bij ons op preventie consult voor puppy's deel 2. Het doel van dit consult is om eigenaren bewust te maken van gedrag en gedragsproblemen en om het ontwikkelen van gedragsproblemen te voorkomen. Het is een aanvulling op de zorg die de eigen dierenarts van Cooper levert.

In Deel 2 van het puppy preventie consult gaan we in op verschillende levens- en ontwikkelingsfases die een hond doormaakt, geven we informatie over hondengedrag evenals omgaan met honden alsook het (her)kennen en begrijpen van wat normaal hondengedrag is. Door vroegtijdig om advies en hulp te vragen zou u verergering van problemen mogelijk kunnen voorkomen.  
Bovenal is het heel leuk en leerzaam om met ​uw nieuw​e huisgenoot in een puppyconsult aan de slag te gaan en hem​/ haar te laten wennen aan het dierenziekenhuis en aan de dierenarts en paraveterinair. Het ​preventie consult ​van Cooper werd uitgevoerd onder toezicht van mevr. Jonckheer.

Cooper zit ​op het moment van het preventie consult in de socialisatiefase (3-4 weken oud tot 12-14 weken oud na de geboorte). De socialisatiefase is de fase waarin sociaal leren en sociale ervaringen een belangrijke invloed hebben op toekomstig gedrag van de pup. Positief contact met mensen, andere honden en dieren zijn erg belangrijk in deze fase. Rond de leeftijd van 8-10 weken oud maken puppy’s een ‘angstfase’ door waarbij zij meer gevoelig kunnen reageren op angstopwekkende stimuli. Het is aanbevolen om traumatische ervaringen en beangstigende ervaringen te voorkomen ter preventie van toekomstige angstproblemen. Gebeurtenissen zouden in het lange termijngeheugen kunnen worden opgeslagen - dit kan op elke leeftijd en blijft hun hele leven belangrijk - maar op deze leeftijd zijn pups nog gevoeliger.

Het gaat goed met Cooper en haar eigenaresse, zij zijn weer terug ​bij de eigen dierenarts.

U kunt in ons dierenziekenhuis terecht voor twee soorten preventie consulten voor puppy's;

 1. Voorbereidingsconsult voor het aanschaffen en de komst van een pup
 2. Preventie consult voor als de pup eenmaal in huis is.

Deel 1 en 2 kunnen separaat worden gevolgd. 

     

Angststoornis bij hond Boyco

Op de poli Gedragsgeneeskunde ontvingen wij Boyco voor een controle. Boyco wordt met succes behandeld voor een angststoornis.Namelijk angst voor harde knallen en andere harde geluiden (geluidsfobie).

Wist u dat dit een medische aandoening is? Een hond als pup hiervoor trainen heeft helaas weinig zin. Dit betreft namelijk een “neurodevelopmental disorder”. Boyco is al bezig met geluidstherapie wat erg goed gaat. Ook heeft hij tijdens de controle zijn eerste oorbeschermerstraining gehad, zodat hij al kan wennen aan de Mutt Muffs voor wanneer hij ze nodig zou hebben.

Boyco en zijn eigenaresse doen het super goed, wij zijn trots op hen!

Mutt Muffs en Doggles bij Chicco

Gisteren is Chicco terug gekomen op controle. Chicco heeft zijn Mutt Muffs en Doggles aan. Waarom? Bang voor vuurwerk? Nee hoor, Chicco maakt zich ernstig zorgen om verkeer. Voor hem is het fijner als we de prikkels zo goed mogelijk verminderen voor hem tot dat wij hem kunnen leren dat zij onschuldig zijn.

mutt muffs en doggles

Ademhalingsoefening bij de hond

Ademhalingsoefening bij Lexie. Lexie heeft een angststoornis. Eerst heeft ze geleerd om naar haar baasje te kijken als zij er om vraagt (aandachtsoefening). Nu is zij aan het leren om diep in te ademen (terwijl zij nog naar haar baasje kijkt) als haar baasje er om vraagt. Eerst beginnen we met het vangen van het gedrag (inademen; kijk naar haar neusvleugels). Elke keer dat Lexie inademt, wordt ze beloond met stem en snoepjes. De eerste stapjes waren goed! Dit is een voorbeeld van cognitieve gedragstherapie en is gebaseerd op het protocol van Dr Karen Overall DACVB.

Lees hier artikelen over gedragsgeneeskunde
Terug naar Veterinaire Gedragsgeneeskunde