Traumapatiënten

Ons ziekenhuis streeft ernaar om de meest moderne en kwalitatief beste behandeling aan al onze patiënten aan te bieden. Wij zijn trots dat wij complete zorg kunnen leveren, waarbij een multi-disciplinaire, specialistische aanpak gedurende 365 dagen per jaar, 24 uur per dag mogelijk is. Dit biedt ons de mogelijkheid om traumapatiënten van eerste stabilisatie, naar chirurgische ingrepen of uitgebreide verzorging, tot aan ontslag volledig te kunnen behandelen.

Traumapatiënten vragen regelmatig aanvullende en uitgebreide diagnostiek en specialistische behandeling. Bij aankomst van een patiënt met trauma, bijvoorbeeld bijttrauma of aangereden dieren, zal onze Spoedafdeling een triage uitvoeren om de ernst van de situatie in te schatten. Daarom wordt uw huisdier direct naar de behandelruimte van de Spoedafdeling verplaatst, waar ons team van spoeddierenartsen en -paraveterinairen direct eerste hulp zal verlenen om uw huisdier te stabiliseren. Binnen enkele minuten na aankomst kan een ervaren spoedarts door middel van bijvoorbeeld bloedonderzoek en echografische screening een eerste beoordeling van de mate en de ernst van de problemen maken. Zodoende kan direct een passende behandeling gestart worden. Onze Spoedafdeling wordt waar nodig bijgestaan door specialisten vanuit de Weke delen chirurgie, Orthopedie, Radiologie, Interne geneeskunde, Cardiologie, Anesthesie, Tandheelkunde en Oncologie.

Bij patiënten met uitgebreid trauma of levensbedreigende aandoeningen kunnen we na een eerste stabilisatie aanvullend onderzoek inzetten in de vorm van specialistische echografie van bijvoorbeeld de buik of het hart of röntgenfoto’s van de borstkas of ledematen. Ook is het mogelijk om patiënten onder narcose te brengen voor uitgebreide beeldvormende diagnostiek, zoals een CT scan. Hiermee kan in overleg met de specialisten van bijvoorbeeld de afdeling Chirurgie het beste plan van aanpak voor behandeling en eventueel chirurgisch ingrijpen gemaakt worden. Hierdoor kunnen we voor elke patiënt een behandelplan maken, toegespitst op de specifieke behoeftes van de patiënt én de eigenaar.

Het traumateam, bestaande uit spoeddierenartsen en -chirurgen, paraveterinairen en dierverzorgers van de Spoed en Opname afdeling, staat voor alle spoedpatiënten klaar en heeft uitgebreide ervaring, kennis en kunde met de behandeling van dieren met uitgebreide traumatische aandoeningen. Naast de eerste stabilisatie van de patiënt, aanvullende diagnostiek of uitgebreide chirurgische ingrepen kan ons team uw huisdier ondersteunen met onder andere zuurstoftherapie, vloeistoftherapie, bloedtransfusies en pijnstilling op maat. Gedurende de opname monitoren we de patiënt niet alleen klinisch; ook monitoring met behulp van ECG, bloeddrukmetingen en ademhalingsgassen, evenals uitgebreide wondverzorging en fysiotherapie behoren ook tot onze mogelijkheden. Hiermee kunnen we de beste behandeling instellen om te zorgen voor een voorspoedig en volledig herstel van uw geliefde huisdier.

Terug naar Spoed en Opname