Spoed en opname

Extra zorg voor uw huisdier

Spoed en opname

 • Spoed en opname
 • kruis Spoedafdeling
 • health Opnameafdeling
 • Bezoek
 • bankcard Betaling

Spoed en opname

Zowel de spoed- als de opnameafdeling zijn 24/7 bemand door ons hoogopgeleide team. Overdag (de tweedelijns spoed en de opname) vindt behandeling uitsluitend plaats na doorverwijzing door uw eigen dierenarts. Buiten kantooruren wanneer uw eigen dierenarts dicht is (de eerstelijns spoed) vindt behandeling alleen plaats na telefonisch contact via 030 - 202 70 70.

kruis Spoedafdeling

Ons ziekenhuis streeft ernaar om de meest moderne en kwalitatief beste behandeling aan al onze patiënten aan te bieden. Wij zijn trots dat wij complete zorg kunnen leveren, waarbij een multidisciplinaire specialistische zorg gedurende 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, mogelijk is. Dit biedt ons de mogelijkheid om traumapatiënten van de eerste stabilisatie, naar chirurgische ingrepen en/of uitgebreide verzorging, tot en met het ontslag volledig te kunnen behandelen.

Traumapatiënten vragen regelmatig uitgebreide diagnostiek en aanvullende specialistische behandeling en zorg. Bij aankomst van een patiënt met trauma zal onze Spoedafdeling een triage uitvoeren om de ernst van de situatie in te schatten. Daarom wordt uw huisdier direct naar de behandelruimte van de Spoedafdeling verplaatst, waar ons team van spoeddierenartsen en -paraveterinairen direct eerste hulp zal verlenen om uw huisdier te stabiliseren. Binnen enkele minuten na aankomst kan een getrainde spoedarts door middel van klinisch onderzoek eventueel (later) aangevuld met bijvoorbeeld bloedonderzoek, röntgenfoto's en echografisch onderzoek een eerste beoordeling van de mate en de ernst van de problemen maken. Zodoende kan direct een passende behandeling gestart worden. Onze Spoedafdeling wordt waar nodig bijgestaan door specialisten vanuit de Weke delen chirurgie, Orthopedie, Radiologie, Interne geneeskunde, Cardiologie, Anesthesie, Tandheelkunde en Oncologie.

Bij patiënten met uitgebreid trauma of levensbedreigende aandoeningen kunnen we na een eerste stabilisatie aanvullend onderzoek inzetten in de vorm van röntgenfoto's van borstkast en ledematen, echografie van buik en hart, bloeddrukmetingen en gespecialiseerd bloedonderzoek naar de zuurstofvoorziening in het bloed. Ook is het mogelijk om patiënten onder narcose te brengen voor uitgebreide beeldvormende diagnostiek, zoals een CT scan. Hiermee kan in overleg met de specialisten van bijvoorbeeld de afdeling Chirurgie het beste plan van aanpak voor behandeling en eventueel chirurgisch ingrijpen gemaakt worden. Hierdoor kunnen we voor elke patiënt een behandelplan maken, toegespitst op de specifieke behoeftes van de patiënt én de eigenaar.

Ons ervaren en uitgebreide team van spoeddierenartsen, (spoed)chirurgen, paraveterinairen en dierverzorgers van de Spoed en Opname afdeling staat voor alle spoedpatiënten 24/7 klaar en heeft uitgebreide ervaring, kennis en kunde met de behandeling van ernstige multi-trauma patiënten. Ons dierenziekenhuis is uitgerust met een state-of-the-art opname, waarbij er 24/7 dierenartsen en paraveterinairen aanwezig zijn om voor uw huisdier te zorgen. In enkele gevallen kan het door opgelopen trauma niet mogelijk zijn direct de uiteindelijk gewenste behandeling te starten, en is eerst verzorging in de opname nodig om de patiënt verder te laten stabiliseren. Het opnameteam zal in combinatie met de verschillende disciplines bepalen wat er nodig is voor de zorg van de patiënt. Onze opname beschikt over zuurstofkooien en andere methoden om zuurstof toe te dienen, uitgebreide vloeistoftherapie mogelijkheden, ervaring met het uitvoeren van bloedtransfusies en plasmatransfusies, ECG-monitoring (hartfilmpjes), (invasieve) bloeddrukmetingen en (continue) pijnstilling op maat. Hiermee kunnen we de beste behandeling instellen om te zorgen voor een voorspoedig en volledig herstel van uw geliefde huisdier.

health Opnameafdeling

De opnameafdeling is bedoeld voor zowel chirurgische als internistische patiënten en patiënten die zorg nodig hebben die thuis moeilijk te geven is.

De opname afdeling is uitgerust met “state of the art” apparatuur:

 • Moderne infuuspompen voor intraveneuze behandeling
 • Volledige uitgerust modern laboratorium voor bloed- en urineonderzoek
 • Verwarmde hokken die als nodig ook gekoeld kunnen worden
 • Mogelijkheid tot geven van zuurstof
 • Quarantaine faciliteiten
 • 24 uur per dag hoogopgeleid team aanwezig

Het kan zijn dat het om een dag- of om een langere opname gaat. Soms is er extra onderzoek nodig dat niet direct aansluitend op het consult kan plaats vinden. Er kunnen ook andere redenen zijn om een huisdier op te nemen, zoals voor (extra) monitoring, ondersteuning met infuusvloeistoffen, zuurstof, ECG en/of bloeddruk bewaking. In sommige gevallen kan het uw voorkeur hebben dat wij de verpleging tijdelijk op ons nemen. De katten, honden en vogels die bij ons opgenomen zijn hebben hun eigen afdeling en ieder dier heeft zijn eigen verblijf binnen die afdeling. De dierverblijven zijn afgestemd op hun verpleegbehoefte. Ook houden wij uiteraard rekening met hun voedingsbehoefte en dieet indien nodig. De opnameafdeling voor de katten voldoet aan de regels voor een “Cat Friendly Practice”.

Voor de opname van uw dier kan een kostenschatting gemaakt worden. Deze kostenschattingen zijn op basis van een verloop wat wij op dat moment verwachten. De situatie van uw huisdier kan echter veranderen waardoor het kan gebeuren dat uw huisdier meer of langer zorg nodig heeft of mogelijk zelf extra onderzoek. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld (extra):

 • Bloedonderzoek
 • Urineonderzoek
 • Röntgenfoto’s
 • Echografisch onderzoek
 • CT-scan

Indien de situatie verandert en de opname/spoedarts extra onderzoek wil doen dan zullen wij contact met u opnemen om te overleggen of u hiermee akkoord gaat. U krijgt frequent van ons een update van de kosten die tot dan toe zijn ingevoerd. Over het algemeen zullen de uitgebreide en extra onderzoeken overdag plaats vinden dit omdat er dan meer mensen aanwezig zijn.

Bezoek

Bezoek is in overleg mogelijk! U wordt iedere dag minimaal een keer telefonisch op de hoogte gebracht over de gesteldheid van de gezondheid van u huisdier en de mogelijk extra onderzoeken en/of behandeling die de arts zou willen uitvoeren. Dit gebeurt ook wanneer de situatie anders loopt dan wij voorzien hadden. Tijdens het overleg is het mogelijk om een afspraak te maken voor het bezoeken van uw huisdier. Sommige dieren raken echter overstuur wanneer u vervolgens weer naar huis gaat. Indien dit het geval is, zullen we u hierover in het volgende overleg informeren en u mogelijk vragen om niet weer op visite te komen in het belang van uw eigen huisdier.

bankcard Betaling

Na het consult of bij het ophalen van uw huisdieren wordt u vriendelijk verzocht om direct contant of per pin het gehele bedrag af te rekenen. Is uw huisdier verzekerd, kan het zijn dat de factuur bij een bepaalde hoogte van de rekening direct naar de verzekeraar gestuurd mag worden. Overleg hiervoor met uw verzekeringsmaatschappij.

Lees meer

Traumapatiënten

Bij aankomst van een patiënt met trauma, bijvoorbeeld bijttrauma of aangereden dieren, zal onze Spoedafdeling een triage uitvoeren om de ernst van de situatie in te schatten.

Dierenartsen spoed en opname

Read more about Charlotte van der Horst
Charlotte van der Horst - Dierenarts Spoed en Opname

Charlotte van der Horst

Dierenarts Spoed en Opname
Lees info
Read more about Eline Berghorst
Eline Berghorst - Dierenarts Spoed en Opname

Eline Berghorst

Dierenarts Spoed en Opname
Lees info
Read more about Femke Meijer
Femke Meijer - Dierenarts Spoed en Opname

Femke Meijer

Dierenarts Spoed en Opname
Lees info
Read more about Ilona Jochems
Ilona Jochems - Dierenarts, Spoedchirurg

Ilona Jochems

Dierenarts, Spoedchirurg
Lees info
Read more about Joshua Forog Jafari
Joshua Forog Jafari - Dierenarts Spoed en Opname

Joshua Forog Jafari

Dierenarts Spoed en Opname
Lees info
Read more about Kaat Houben
Kaat Houben - Dierenarts Spoed en Opname

Kaat Houben

Dierenarts Spoed en Opname
Lees info
Read more about Kees van Woudenbergh
Kees van Woudenbergh - Dierenarts, Spoedchirurg

Kees van Woudenbergh

Dierenarts, Spoedchirurg
Lees info
Read more about Margot Müller
Margot Müller - Dierenarts Spoed en Opname

Margot Müller

Dierenarts Spoed en Opname
Lees info
Read more about Paul Goossens
Paul Goossens - Dierenarts Spoed en Opname

Paul Goossens

Dierenarts Spoed en Opname
Lees info
Read more about Sofia Korver
Sofia Korver - Dierenarts Spoed en Opname

Sofia Korver

Dierenarts Spoed en Opname
Lees info
Read more about Masja Klarenbeek
Masja Klarenbeek - Dierenarts Spoed en Opname

Masja Klarenbeek

Dierenarts Spoed en Opname
Lees info
Read more about Sonja de Wit
Sonja de Wit - Dierenarts Spoed en Opname

Sonja de Wit

Dierenarts Spoed en Opname
Lees info
Read more about Myrthe van de Venne
Myrthe van de Venne - Dierenarts, Spoedchirurg

Myrthe van de Venne

Dierenarts, Spoedchirurg
Lees info
Read more about Veerle Hertog
Veerle Hertog - Dierenarts Spoed en Opname

Veerle Hertog

Dierenarts Spoed en Opname
Lees info
Terug naar Verwijskliniek