• Bel ons (24/7)030 - 202 70 70

Ons beleid omtrent het Coronavirus is aangepast. Lees hier meer.

Veterinaire gedragsgeneeskunde

Welkom bij de specialistische poli voor gedragsgeneeskunde van het Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein. Valerie Jonckheer-Sheehy is verantwoordelijk voor deze poli. Valerie is dierenarts en de enige EBVS® Europees Specialist Gedragsgeneeskunde in Nederland. Daarnaast is zij hoofd van de discipline Gedrag en Welzijn van IVC Evidensia Nederland. In de poli gedragsgeneeskunde, kan je verschillende medewerkers tegen komen zoals de specialist, paravet gedragsgeneeskunde, specialisten in opleiding, dierenartsen en interns of stagiaires.

Heeft u een hond of kat met een gedragsprobleem? Dat is heel vervelend, maar gelukkig goed te verhelpen. Bij Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein bent u aan het juiste adres voor een bezoek aan het Team van de poli gedragsgeneeskunde. Voor katten hebben we een speciale polikamer, zodat zij minder gestrest kunnen raken door de geur van honden. 

English speaking clients

The specialist is a native English speaker and most staff members speak good English. Thus although you may communicate with us in English and we will do our best to speak English to you, it’s important to remember that all written documentation including your report and all information sheet etc., will be in Dutch. 

Asieldieren

Asieldieren

Valerie biedt aan asielen gedrags- en welzijnsprogramma's voor honden en katten aan. Vanwege gedragsproblemen nemen diereigenaren en asielen regelmatig de beslissing om een dier in te laten slapen. Verder worden herplaatste dieren vaak opnieuw herplaats. De oorzaak hiervan is in veel gevallen dat het primaire gedragsprobleem van het dier onvoldoende helder gediagnosticeerd en behandeld wordt. Ook kunnen dieren gedragsproblemen ontwikkelen in het asiel vanwege overmatige blootstelling aan stress. Valerie werkt samen met asielen om de fysieke en gedragsomgeving van hun dieren te verbeteren door het geven van individueel en op maat gemaakt advies. Op deze manier worden negatieve gedragseffecten door de opvang van het dier in het asiel voorkomen of de kans op ontwikkeling daarvan geminimaliseerd. Valerie kan ook advies en begeleiding geven als jouw asiel gedragsproblemen bij individuele dieren wil aanpakken.

gedrag asieldieren

Overige diersoorten en dierenwelzijnsadviezen

Voor consulten gedragsgeneeskunde voor overige diersoorten (denk aan paarden, proefdieren, landbouwhuisdieren en dierentuindieren) of consulten voor dierenwelzijnsadvies voor een instelling, asiel, dierenziekenhuis of dierenartspraktijk neem alstublieft contact op met Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein via telefoonnummer 030 - 202 70 70 of mail naar gedragsgeneeskunde@edz-nieuwegein.nl

Overige diersoorten worden onderzocht/behandeld waar het dier zich gehuisvest vindt en niet op de locatie van Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein zelf.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken verzoeken we u vriendelijk om eerst een vragenlijst in te vullen Hond Eerste Consult of Kat Eerste Consult (deze vragenlijsten staan ook onderaan de pagina). U kunt de ingevulde vragenlijst terug sturen naar gedragsgeneeskunde@edz-nieuwegein.nl. Als de vragenlijst door ons ontvangen is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een consult gedragsgeneeskunde in te plannen. Consulten gedragsgeneeskunde vinden plaats op dinsdag en donderdag.

Voorbereiding op het consult gedragsgeneeskunde

Als u een afspraak heeft ingepland, dan ontvangt u een afspraakbevestiging per e-mail van Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein. U wordt vriendelijk verzocht om de volgende documenten minimaal drie werkdagen van te voren op te sturen:

  1. Verwijsbrief van de dierenarts en eventueel het verslag van de gedragstherapeut/trainer.
  2. Patiëntendossier van de hond/kat (ook als deze niet door een dierenarts doorverwezen is en/of het dier verder “gezond” lijkt te zijn).
  3. Stamboom (indien een rashond/kat).

Neem alle hulpmiddelen (bijv. hoofdhalsters, tuigen, muilkorven voor honden en tuigen voor katten) én wat speelgoed/knuffels van uw hond of kat mee naar het consult. Indien uw hond of kat een speciaal dieetvoer krijgt, neem daar dan ook een portie van mee voor gebruik tijdens het consult.

U kunt een consult tot twee werkdagen vóór de afspraak kosteloos annuleren. Consulten die later worden afgezegd worden (volledig) in rekening gebracht. Consulten dienen telefonisch afgezegd of uitgesteld te worden. Consulten kunnen helaas niet via e-mail afgezegd of uitgesteld worden.

Vragenlijsten

Voor nieuwe cliënten die een afspraak hebben gemaakt en huidige cliënten. Let op! Open de formulieren altijd in de meest recente Adobe Reader om deze in te kunnen vullen.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik eerst een vragenlijst invullen?

Vanwege de complexe aard van gedragsproblemen en de vereiste betrokkenheid en inzet van de eigenaar bij de therapie kosten consulten gedragsgeneeskunde veel tijd. Daarbij is het belangrijk dat mevr. Jonckheer tot in detail over de juiste informatie beschikt. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij u daarom om – alvorens een afspraak voor een consult te maken – éérst de vragenlijst in te vullen. Dit scheelt veel tijd in het consult zelf, wat onnodige kosten voor u voorkomt.

Dierenarts-specialist gedrag! Wat is dat?

Dat is een vraag die we vaak horen!

Veterinaire gedragsspecialisten voeren het vak veterinaire gedragsgeneeskunde (ook eens veterinaire gedragskunde genoemd) uit. Veterinaire gedragsgeneeskunde is een tak van de interne geneeskunde.

Een dierenarts-specialist gedrag (veterinaire gedragsspecialist) is een dierenarts die niet alleen kijkt naar de fysieke gesteldheid van een dier, maar ook naar het mentale welzijn. Veterinaire gedragsspecialisten bieden een unieke mix van vaardigheden die huisdiereigenaren op diverse niveaus ondersteuning bieden. Ze zijn in staat de fysieke en emotionele gezondheid van de dieren te beoordelen. Dit leidt tot beter begrip van de factoren die gelden bij gedragsproblemen. Op basis van goede wetenschappelijke theorieën en de emotionele behoeftes van het dier kunnen veterinaire gedragsspecialisten behandelplannen voorschrijven. Eventueel kunnen ze, waar nodig, deze programma’s combineren met het gebruik van medicijnen om het behandelingsproces te helpen.

Veterinaire gedragsspecialisten begrijpen de eventuele bijwerkingen van eerder toegepaste of huidige medische behandelingen en de gevolgen daarvan op het gedrag. Ze evalueren en behandelen onderliggende fysieke ziektes die een probleem kunnen vormen voor het welzijn van het dier. Kort gezegd: veterinaire gedragsspecialisten spelen een cruciale rol in het voorkomen, opsporen, diagnosticeren en behandelen van gedragsstoornissen bij dieren.

Mevr. Jonckheer is de enige Veterinaire gedragsspecialist in Nederland. Zij is erkend als Europees Specialist Gedrag door de European Board of Veterinary Specialists.

Wat is pathologisch gedrag?

Dierenartsen die op dit gebied zijn gespecialiseerd, behandelen alleen dieren die pathologisch of ziek gedrag vertonen. Pathologisch gedrag betekent dat het gedrag, hoewel het normaal kan lijken, ziekelijk is en dat het dier waarschijnlijk lijdt. Het is een medisch probleem, een mentaal gezondheidsprobleem en het is vaak te wijten aan een onevenwichtigheid van de neurotransmitters in de hersenen. Deze problemen zijn niet het gevolg van onvoldoende training en zijn ook niet de schuld van de eigenaar. Alleen een dierenarts kan dit proces in zijn geheel behandelen. Sommige aspecten van het trainingsplan kunnen echter worden uitbesteed aan een gediplomeerde dierentrainer of dierengedragstherapeut.

Waarom heb ik een doorverwijzing nodig?

Patiënten moeten worden doorverwezen door een dierenarts, voornamelijk om een voor de hand liggende ziekte uit te sluiten. Dit verkleint de kans dat een dier met een opvoedingsprobleem ‘onnodig’ op consult komt. Een goede trainer of gedragstherapeut kan ook pathologisch gedrag herkennen en kan, in sommige gevallen, ook dieren doorverwijzen.

Wordt mijn consult vergoed?

Consulten gedragsgeneeskunde bij mevr. Jonckheer worden meestal wel vergoed aangezien het een consult is met een dierenarts-specialist. Controleer met uw verzekeraar of het consult vergoed is of niet.

Herhaalrecept gedragsmedicatie

Video

Valerie heeft een video gemaakt waarin zij uitgebreid vertelt over veterinaire gedragsgeneeskunde. Klik hieronder voor deze leuke en informatieve video (is in het Engels)! 

Media

Dier en Zorg Gids

Door ons geschreven artikelen voor diereneigenaren over het gedrag en welzijn van honden en katten. De Dier en zorg gids is een initiatief van IVC Evidensia Nederland om diereigenaren met hun huisdieren te helpen en daardoor dierenwelzijn te verbeteren.

Interviews en artikelen

Terug naar Verwijskliniek